CO NÁS ČEKÁ

  • 12.4.2019 - SCHŮZKA ZRUŠENA
  • 19.4.2019 - SCHŮZKA  
  • 26.4.2019 - SCHŮZKA  

VÝZVY

Letos nás navštívil Mickey Mouse a jeho banda. Společně budeme plnit výzvy, které nás budou posouvat za hranice našich možností a ještě dál :)

1. Dlouhodobá výzva - Mickeyho rozdělávání ohně  (1.11.2018 - 1.3.2019)


Oč jde? 

První výzva prověří, jak jste zdatní se sirkami. Budete mít k dispozici pouze pár sirek, trochu papíru a dřevo, které si sami nasekáte. Zvládnete zapálit oheň a nechat ho hořet po určený čas?

Stupně

3. stupeň - Zvládnu rozdělat oheň do 15-ti minut za použití max 5 sirek , 3 listů papíru a vlastnoručně nasekaného dřeva. Oheň udržuju minimálně po dobu 8 minut. 

2. stupeň - Zvládnu rozdělat oheň do 10-ti minut za použití max 4 sirek , 2 listů papíru a vlastnoručně nasekaného dřeva. Oheň udržuju minimálně po dobu 5 minut.

1. stupeň - Zvládnu rozdělat oheň do 8-mi minut za použití max 3 sirek , 1 listu papíru a vlastnoručně nasekaného dřeva. Oheň udržuju minimálně po dobu 5 minut.

Kdo má splněno?

Marťa (3. stupeň - 9.11.), Žvejka (3. stupeň - 23.11), Ina (3. stupeň - 7.12.2018)

2. Dlouhodobá výzva - Minniin Landart  (1.3.2019 - 1.6.2019)


Oč jde?

V druhé výzvě si vyzkoušíme Land Art. Jde o tzv. "krajinné umění", tedy vytváření obrazců v přírodě :) Zajděte si na procházku a popřemýšlejte, co pro vás skaut znamená. Kamarádi? Spojení s přírodou? Výzvy? Všechno dohromady či něco jiného? Ztvárněte to, vyfoťte a pošlete na můj e-mail (kuncovamoni@seznam.cz)

Stupně

Tato výzva není členěná na stupně. Pořádně popřemýšlejte, proč vlastně do skautu chodíte, co vás tam baví a naplňuje a k obrázkům připojte i krátký text, aby bylo jasně poznat, co jste tím chtěli vyjádřit. Budu se na vaše výtvory těšit :)

Jak Land Art vlastně vypadá?

Skaut není pouze kroužek, ale životní cesta. Pomáhá nám pochopit, kým vlastně jsme a jací chceme být. 

Přátelé a kladný vztah k přírodě :)

Bydlet v přírodě bylo vždy mým velkým snem. Třeba se to jednou splní :))


Kdo má splněno?

Zatím se plní :)

OMLUVENKA

BRZY K DISPOZICI

HRA